Apollo and shepherdess of Issa Francois Boucher (1703-1770)

Random pics
Apollo and shepherdess of Issa — Francois Boucher