Apollo and shepherdess of Issa Francois Boucher (1703-1770)

Random pics
“Apollo and shepherdess of Issa” - Francois Boucher