The Apotheosis of St. Theresa Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
The Apotheosis of St. Theresa — Giovanni Battista Tiepolo