The Apotheosis of St. Theresa Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
“The Apotheosis of St. Theresa” - Giovanni Battista Tiepolo