The Apotheosis of St. Theresa Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
«The Apotheosis of St. Theresa» - Giovanni Battista Tiepolo