Jacobs dream Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

«Jacobs dream» - Giovanni Battista Tiepolo