The Apotheosis of the Pisani Family Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
“The Apotheosis of the Pisani Family” - Giovanni Battista Tiepolo