The Apotheosis of the Pisani Family Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
«The Apotheosis of the Pisani Family» - Giovanni Battista Tiepolo