Adam Frans van der Meulen – Solemn entry of Louis XIV and Queen Maria-Theresa at Arras, 30 July 1667 Château de Versailles

Random pics
“Adam Frans van der Meulen -- Solemn entry of Louis XIV and Queen Maria-Theresa at Arras, 30 July 1667” - Château de Versailles