Mount Kazbek. 1897-1898 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Mount Kazbek. 1897-1898 — Vasily Vereshchagin