Shipka Sheinovo (Skobelev under Shipkov). 1883-1888 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Shipka Sheinovo (Skobelev under Shipkov). 1883-1888 — Vasily Vereshchagin