Lezginka. 1864-1867 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

“Lezginka. 1864-1867” - Vasily Vereshchagin