Zyryanin. 1893-1894 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

“Zyryanin. 1893-1894” - Vasily Vereshchagin