Selling a slave child Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Selling a slave child — Vasily Vereshchagin