iconostasis of the Church of St. John the Divine on Ishne near Rostov Yaroslavsky. 1888 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
«iconostasis of the Church of St. John the Divine on Ishne near Rostov Yaroslavsky. 1888» - Vasily Vereshchagin