Spy. 1878-1879 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Spy. 1878-1879 — Vasily Vereshchagin