Portrait of the. 1867-1868 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Portrait of the. 1867-1868 — Vasily Vereshchagin