Kyrgyz girl Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Kyrgyz girl — Vasily Vereshchagin