Himalayas. Main peak. 1875 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
«Himalayas. Main peak. 1875» - Vasily Vereshchagin