Himalayas. Main peak. 1875 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
“Himalayas. Main peak. 1875” - Vasily Vereshchagin