Hemis Monastery in Ladakh Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Hemis Monastery in Ladakh — Vasily Vereshchagin