dressing station. 1878-1879 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
«dressing station. 1878-1879» - Vasily Vereshchagin