Bania (trader). Bombay. 1874-1876 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Bania (trader). Bombay. 1874-1876 — Vasily Vereshchagin