Inside the yurt rich Kirghiz. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
“Inside the yurt rich Kirghiz. 1869-1870” - Vasily Vereshchagin