Inside the yurt rich Kirghiz. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
«Inside the yurt rich Kirghiz. 1869-1870» - Vasily Vereshchagin