Portrait of Alexander Suvorov. 1907 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Portrait of Alexander Suvorov. 1907 — Vasily Ivanovich Surikov