Book of Mme. Illyustratsiya4. 1918 Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov

Random pics
«Book of Mme. Illyustratsiya4. 1918» - Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov