Book of Mme. Illyustratsiya2. 1918 Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov

Random pics
“Book of Mme. Illyustratsiya2. 1918” - Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov