Book of Mme. Illyustratsiya7. 1918 Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov

Random pics
Book of Mme. Illyustratsiya7. 1918 — Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov