Portrait MVDobuzhinsky. 1910 Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov

Random pics
«Portrait MVDobuzhinsky. 1910» - Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov