Portrait NE Dobychina. 1921 Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov

Random pics
Portrait NE Dobychina. 1921 — Konstantin Andreevich (1869-1939) Somov