Portrait of Pavel Chistyakov. 1881 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait of Pavel Chistyakov. 1881 — Valentin Serov