Portrait of the writer Maxim Gorky. 1905 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait of the writer Maxim Gorky. 1905 — Valentin Serov