Portrait KP Pobedonostsev. 1,902 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait KP Pobedonostsev. 1,902 — Valentin Serov