Lyalya (Adelaide Yakovlevna) Simonovic. 1880 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Lyalya (Adelaide Yakovlevna) Simonovic. 1880 — Valentin Serov