Portrait of V.O. Girshman Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
Portrait of V.O. Girshman — Valentin Serov