Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
«Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889» - Valentin Serov