Kutuzovskaya chalet in Fili. 1860 Alexey Kondratievich Savrasov (1830-1897)

Random pics
Kutuzovskaya chalet in Fili. 1860 — Alexey Kondratievich Savrasov