Spill Volga near Yaroslavl. 1871 Alexey Kondratievich Savrasov (1830-1897)

Random pics
“Spill Volga near Yaroslavl. 1871” - Alexey Kondratievich Savrasov