Portrait of Vasily Kirillovitch Syutayev. 1882 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
Portrait of Vasily Kirillovitch Syutayev. 1882 — Ilya Repin