Portrait of Pavel Tretyakov. 1901 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
«Portrait of Pavel Tretyakov. 1901» - Ilya Repin