Abramtzevo. 1880 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
Abramtzevo. 1880 — Ilya Repin