Portrait of Mary Klopushinoy. 1925 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
Portrait of Mary Klopushinoy. 1925 — Ilya Repin