Portrait of Alexandra Pavlovna Botkin. 1901 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
Portrait of Alexandra Pavlovna Botkin. 1901 — Ilya Repin