Portrait of Vladimir Vasilyevich Stasova. 1900 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
«Portrait of Vladimir Vasilyevich Stasova. 1900» - Ilya Repin