Portrait of a resident Chugueva SL Lyubitskoy. 1877 Ilya Repin (1844-1930)

Random pics
Portrait of a resident Chugueva SL Lyubitskoy. 1877 — Ilya Repin