Pilgrim. H., M. Tashkent Vasily Perov (1833-1882)

Random pics
Pilgrim. H., M. Tashkent — Vasily Perov