Thomas Doughty – On the Hudson Metropolitan Museum: part 3

Random pics
“Thomas Doughty - On the Hudson” - Metropolitan Museum: part 3