Giovanni Battista Tiepolo – The Apotheosis of the Spanish Monarchy Metropolitan Museum: part 2

Random pics
“Giovanni Battista Tiepolo - The Apotheosis of the Spanish Monarchy” - Metropolitan Museum: part 2