Study for the allegory of Tragedy Gustav Klimt (1862-1918)

Random pics
“Study for the allegory of Tragedy” - Gustav Klimt