A Spanish Barracks John Singer Sargent (1856-1925)

Random pics
A Spanish Barracks — John Singer Sargent