Pershakov, Aleksandr Fyodorovich – Portrait of Pyotr Semenovich Vannovskiy part 09 Hermitage

Random pics
«Pershakov, Aleksandr Fyodorovich - Portrait of Pyotr Semenovich Vannovskiy» - part 09 Hermitage