Pershakov, Aleksandr Fyodorovich – Portrait of Pyotr Semenovich Vannovskiy part 09 Hermitage

Random pics
“Pershakov, Aleksandr Fyodorovich - Portrait of Pyotr Semenovich Vannovskiy” - part 09 Hermitage