Malton, Thomas Senior. Foundry Ave. part 08 Hermitage

Random pics
“Malton, Thomas Senior. Foundry Ave.” - part 08 Hermitage