Master Tyuizonskogo altar. Entry of Christ into Jerusalem Hermitage ~ part 08

Random pics
Master Tyuizonskogo altar. Entry of Christ into Jerusalem — Hermitage ~ part 08