Levitsky Dmitry Grigorievich – Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2) Hermitage ~ part 07

Random pics
Levitsky Dmitry Grigorievich - Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2) — Hermitage ~ part 07