Levitsky Dmitry Grigorievich – Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2) part 07 Hermitage

Random pics
Levitsky Dmitry Grigorievich - Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2) — part 07 Hermitage