Levitsky Dmitry Grigorievich – Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2) part 07 Hermitage

Random pics
“Levitsky Dmitry Grigorievich - Portrait of Nikolai Ivanovich Novikov (2)” - part 07 Hermitage